Great stories have a personality. Consider telling a great story that provides personality. Writing a story with personality for potential clients will assist with making a relationship connection. This shows up in small quirks like word choices or phrases. Write from your point of view, not from someone else's experience.

Great stories are for everyone even when only written for just one person. If you try to write with a wide, general audience in mind, your story will sound fake and lack emotion. No one will be interested. Write for one person. If it’s genuine for the one, it’s genuine for the rest.

Riadiace systémy

Prispôsobte tieto tri stĺpce, aby vyhovovali potrebám vášho návrhu.Ak chcete duplikovať, odstrániť alebo presunúť stĺpce, vyberte stĺpec a akciu vykonajte pomocou horných ikon.

Pohony

Ak chcete pridať štvrtý stĺpec, zmenšite veľkosť týchto troch stĺpcov pomocou pravej ikony každého bloku. Potom duplikujte jeden zo stĺpcov a vytvorte nový ako kópiu.

Industry 4.0, IIoT

  • priemyselný internet vecí

  • siete LoRaWAN, Sigfox, 5G

  • Edge computing