Pohony

What you see is what you get

Insert text styles like headers, bold, italic, lists, and fonts with a simple WYSIWYG editor. Flexible and easy to use.

Nástroj na prispôsobenie

Click and change content directly from the front-end: no complex back end to deal with.

Systém stavebných blokov

Create your page from scratch by dragging and dropping pre-made, fully customizable building blocks.

Techológie

Šablóny založené na bootstrape

Easily design your own Odoo templates thanks to clean HTML structure and bootstrap CSS.

Professional themes

Change theme in a few clicks, and browse through Odoo's catalog of ready-to-use themes available in our app store.

Funkcia jedna

Prispôsobte tieto tri stĺpce, aby vyhovovali potrebám vášho návrhu.Ak chcete duplikovať, odstrániť alebo presunúť stĺpce, vyberte stĺpec a akciu vykonajte pomocou horných ikon.

Funkcia dva

Ak chcete pridať štvrtý stĺpec, zmenšite veľkosť týchto troch stĺpcov pomocou pravej ikony každého bloku. Potom duplikujte jeden zo stĺpcov a vytvorte nový ako kópiu.

Funkcia tri

Odstráňte vyššie uvedený obrázok alebo ho nahraďte obrázkom, ktorý vystihuje vaš odkaz. Kliknutím na obrázok ho zmeníte oblý roh štýl.

Papierenský priemysel

Šablóny založené na bootstrape

Easily design your own Odoo templates thanks to clean HTML structure and bootstrap CSS.

Professional themes

Change theme in a few clicks, and browse through Odoo's catalog of ready-to-use themes available in our app store.

Drevársky priemysel

Šablóny založené na bootstrape

Easily design your own Odoo templates thanks to clean HTML structure and bootstrap CSS.

Professional themes

Change theme in a few clicks, and browse through Odoo's catalog of ready-to-use themes available in our app store.

Plastikársky priemysel

Šablóny založené na bootstrape

Easily design your own Odoo templates thanks to clean HTML structure and bootstrap CSS.

Professional themes

Change theme in a few clicks, and browse through Odoo's catalog of ready-to-use themes available in our app store.

Potravinársky priemysel

Šablóny založené na bootstrape

Easily design your own Odoo templates thanks to clean HTML structure and bootstrap CSS.

Professional themes

Change theme in a few clicks, and browse through Odoo's catalog of ready-to-use themes available in our app store.

Farmaceutický priemysel

Šablóny založené na bootstrape

Easily design your own Odoo templates thanks to clean HTML structure and bootstrap CSS.

Professional themes

Change theme in a few clicks, and browse through Odoo's catalog of ready-to-use themes available in our app store.