Inteligentné servo meniče Lenze i950

Počet osí, ktoré je potrebné riadiť a synchronizovať, neustále stúpa v dôsledku väčšieho stupňa automatizácie a zvyšujúceho sa stupňa flexibility vyžadovaného vo výrobných procesoch. To však nemusí nevyhnutne viesť k väčšej zložitosti a nižšej zrozumiteľnosti užívateľského prostredia. Lenze, špecialista na automatizáciu strojov, prišiel s balíkom vhodným pre polohovacie úlohy, manipulačné a montážne aplikácie, robotiku a baliace stroje. Ponúka potrebnú slobodu pri návrhu stroja, je ľahké ho implementovať a má pozitívny vplyv na efektívnosť výrobných procesov.


Lenze servo os: servomenič série i950, servomotor série m850 a planétová prevodovka série g700.


Jadrom riešenia je inteligentný servo menič i950. Jeho väčší výpočtový výkon a integrovaný port EtherCAT umožňujú synchrónne riadenie viacerých osí vysokou rýchlosťou, čo umožňuje vykonávať komplexné úlohy. Menič i950 je vhodný pre množstvo aplikácií vďaka trom voliteľným režimom prevádzky. Môže byť v režime pre voľné programovanie alebo slúžiť ako pohon s riadením pohybu cez CiA402, ale najbežnejším prevádzkovým režimom však bude bezpochyby použitie integrovaných technologických aplikácií FAST. Tieto technologické moduly FAST predstavujú širokú škálu funkcií, ktoré výrobca stroja  už nemusí naprogramovať - jednoducho použije hotové funkcie, ktoré stačí parametrizovať. K parametrizácii, pomocou intuitívneho grafického používateľského rozhrania, slúži nástroj EasyStarter od firmy Lenze. EasyStarter je užívateľsky prívetivý a preto aj bez zložitého zaškolenia je veľmi jednoduché uviesť menič do prevádzky. Samotný výrobca stroja môže navyše FAST moduly prispôsobovať konkrétnym úlohám pomocou IEC 61131-3 v programovacom prostredí PLC Designer od spoločnosti Lenze, alebo servo menič môže byť tiež voľne programovaný bez využitia FAST modulov.

Lenze FAST: využitie inteligentnej servo osi pre polohovanie lineárnych osí, zviazaných cez FAST kinematiku „Portal“ a ovládaných cez FAST technológiu „Pick&Place“.

Druhou súčasťou nového „ťahúňa“ v portfóliu Lenze je synchrónny motor m850. Vyznačuje sa priaznivým pomerom medzi zotrvačnou hmotnosťou záťaže a motora, čo vedie k veľmi tichému chodu. Štandardná verzia je vybavená robustným resolverom. Ako alternatíva, keď sa vyžaduje veľká presnosť, sa môže použiť multiturn sin / cos enkodér. Motor je k dispozícii v troch veľkostiach, každá v troch rôznych výkonových triedach od 2,0 kW do 9,2 kW. Planétová prevodovka g700 je prispôsobená týmto charakteristikám motora a spĺňa požiadavky stredne výkonných aplikácií z hľadiska tuhosti a vysokej dynamiky. Na výber je 14 verzií od 1-stupňových, 2-stupňových alebo 3-stupňových planétových prevodoviek v piatich veľkostiach s prevodovými pomermi od 3,0 až po 512,0.

No product defined

No product defined in category "Pohony / Servo meniče".